disminuir tamaño letra aumentar tamaño letra

Datos demográficos do Concello

  • Poboación por sexo
  Total Homes Mulleres Período
Maside 3.096 1.474 1.622 2009

Fonte: Instituto galego de estatística (IGE)

 

  • Taxa de actividade (Ano 2001)
  Total Homes Mulleres Período Fonte
Taxa de actividade 40,3 51 31 2001 INE
Taxa de paro 10,8 9,2 13,1 2001 INE

 

  • Relación de unidades poboacionais
                                           Ano 2007

Unidade Poboacional

Poboación total

Varóns

Mulleres

000000 MASIDE 3056 1448 1608
010000 AMARANTE (SANTA MARIA) 745 354 391
010100 AGRO DE QUINTA 18 9 9
010101 AGRO DE QUINTA 18 9 9
010200 ALDEIAS 13 6 7
010201 ALDEIAS 13 6 7
010300 CASANOVA 41 20 21
010301 CASANOVA 41 20 21
010500 DACON 378 175 203
010501 DACON 378 175 203
010600 FONTEBOA 26 13 13
010601 FONTEBOA 26 13 13
010700 GULFAR 7 4 3
010701 GULFAR 7 4 3
010900 POUSADA 60 27 33
010901 POUSADA 60 27 33
011000 SANTIAN 31 16 15
011001 SANTIAN 31 16 15
011100 FONTELA 147 71 76
011101 FONTELA 147 71 76
011200 CORZOS 24 13 11
011299 *DISEMINADO* 24 13 11
020000 ARMESES (SAN MIGUEL) 260 110 150
020100 CASANOVA 4 2 2
020101 CASANOVA 4 2 2
020200 LAYANTES DE ABAIXO 8 2 6
020201 LAYANTES DE ABAIXO 8 2 6
020300 LAYANTES DE ARRIBA 9 4 5
020301 LAYANTES DE ARRIBA 9 4 5
020400 LISTANCO 97 32 65
020401 LISTANCO 97 32 65
020500 OUTEIRO 29 15 14
020501 OUTEIRO 29 15 14
020600 SAN FIZ 14 5 9
020601 SAN FIZ 14 5 9
020700 SAN MIGUEL 10 8 2
020799 *DISEMINADO* 10 8 2
020800 TOUZA 89 42 47
020801 TOUZA 89 42 47
030000 GARABAS (SAN PEDRO) 466 219 247
030100 BOLO 77 28 49
030101 BOLO 77 28 49
030200 BOUZAS 44 23 21
030201 BOUZAS 44 23 21
030300 CANEDO 23 13 10
030301 CANEDO 23 13 10
030400 CARREIRA 31 15 16
030401 CARREIRA 31 15 16
030500 COSTANZA 37 17 20
030501 COSTANZA 37 17 20
030600 FAQUIN 24 14 10
030601 FAQUIN 24 14 10
030700 GARABAS 63 27 36
030701 GARABAS 63 27 36
030800 EIREXA 15 8 7
030801 EIREXA 15 8 7
030900 LAMASAIDA 17 11 6
030901 LAMASAIDA 17 11 6
031000 MUNDIN 103 50 53
031001 MUNDIN 103 50 53
031100 PENA DE ABAIXO 3 1 2
031199 *DISEMINADO* 3 1 2
031200 PENA DE ARRIBA 0 0 0
031299 *DISEMINADO* 0 0 0
031300 REQUEIXO 13 6 7
031301 REQUEIXO 13 6 7
031400 SUEIREXA 16 6 10
031401 SUEIREXA 16 6 10
040000 LAGO (O) (SAN MARTIO) 170 81 89
040100 ALEN 11 5 6
040101 ALEN 11 5 6
040200 ANSAMONDE 14 8 6
040201 ANSAMONDE 14 8 6
040300 BOUZAS 82 41 41
040301 BOUZAS 82 41 41
040400 ESTUIGA 3 1 2
040499 *DISEMINADO* 3 1 2
040500 LAVANDEIRA 10 4 6
040501 LAVANDEIRA 10 4 6
040600 LOBADA 21 10 11
040601 LOBADA 21 10 11
040700 REGUENGA (A) 13 6 7
040701 REGUENGA (A) 13 6 7
040800 REVIAS 14 5 9
040801 REVIAS 14 5 9
040900 TOSCAA 2 1 1
040999 *DISEMINADO* 2 1 1
050000 LOUREDO (SANTA MARIA) 200 100 100
050100 ESPIEIROS 15 4 11
050101 ESPIEIROS 15 4 11
050200 LOUREDO 91 42 49
050201 LOUREDO 91 42 49
050300 MANZOS 17 10 7
050301 MANZOS 17 10 7
050400 MARTIN DE LOUREDO 9 4 5
050499 *DISEMINADO* 9 4 5
050500 OUTEIRO 7 5 2
050501 OUTEIRO 7 5 2
050600 CARREIRA 48 26 22
050601 CARREIRA 48 26 22
050700 RIVADAL 12 9 3
050799 *DISEMINADO* 12 9 3
050800 SANTE 1 0 1
050899 *DISEMINADO* 1 0 1
060000 MASIDE (SANTO TOME) 884 432 452
060100 ESTACION 16 9 7
060101 ESTACION 16 9 7
060200 FIGUEIREDO 6 3 3
060299 *DISEMINADO* 6 3 3
060300 MASIDE 832 405 427
060301 MASIDE 832 405 427
060400 NEGRELLE 30 15 15
060401 NEGRELLE 30 15 15
070000 PIEIRO (SAN XOAN) 102 45 57
070100 PIEIRO 32 14 18
070101 PIEIRO 32 14 18
070200 QUINTAS 15 5 10
070201 QUINTAS 15 5 10
070300 SAN BAINTO 8 4 4
070301 SAN BAINTO 8 4 4
070400 SAN PAYO 43 20 23
070401 SAN PAYO 43 20 23
070500 SOBREIRA 4 2 2
070599 *DISEMINADO* 4 2 2
080000 RAESTRES (SAN MAMEDE) 77 39 38
080100 CIMA DE VILA 18 7 11
080101 CIMA DE VILA 18 7 11
080200 MATO (O) 27 15 12
080201 MATO (O) 27 15 12
080300 QUINTAS 32 17 15
080301 QUINTAS 32 17 15
090000 SANTA COMBA DO TREBOEDO (SANTA COMBA) 152 68 84
090100 BALTEIRO 23 8 15
090101 BALTEIRO 23 8 15
090200 CARBALLEIRA (A) 4 2 2
090299 *DISEMINADO* 4 2 2
090300 PAZO (O) 22 11 11
090301 PAZO (O) 22 11 11
090400 POVANZA (A) 8 4 4
090499 *DISEMINADO* 8 4 4
090500 SANTA COMBA 36 12 24
090501 SANTA COMBA 36 12 24
090600 TREBOEDO 46 22 24
090601 TREBOEDO 46 22 24
090700 CARRASCA 13 9 4
090799 *DISEMINADO* 13 9 4

 Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)


 

Para máis información: turismo@concellodemaside.es